Tập hợp số liệu phức tạp, HAGL lại xin “lùi” công bố thông tin

VietTimes -- “Việc tập hợp số liệu phục vụ công tác lập Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất khá phức tạp và mất nhiều thời gian”, Hoàng Anh Gia Lai phân trần.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) cho biết, ngày 30/12/2016, Sở này đã nhận được công văn số 115/CV-HAGL của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã chứng khoán: HAG) xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2017 theo hướng dẫn tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Lý do được HAG đưa ra để giải thích cho đề nghị xin “hoãn” công bố thông tin là bởi Công ty có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, có nhiều công ty con, công ty liên kết ở nước ngoài như Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan.

“Việc tập hợp số liệu phục vụ công tác lập Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất khá phức tạp và mất nhiều thời gian”, HAG phân trần.

Theo đó, HAG đề nghị UBCKNN xem xét cho đơn vị này được gia hạn thời điểm công bố báo cáo tài chính quý 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý; Báo cáo tài chính bán niên được soát xét 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

“Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin của HAG phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và HAG phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này”, HoSE thông tin.

Với lý do tương tự, ngày 30/12/2016, một doanh nghiệp trên sàn khác của “bầu” Đức và hiện là công ty con của HAG - là Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Agrico (Mã chứng khoán: HNG) - cũng xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2017.

Nhấn mạnh rằng, đây không phải là lần đầu tiên HAG và HNG xin “hoãn”.

Gần nhất, tháng 08/2016, HNG và HAG đã có công văn gửi HoSE và UBCKNN, xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên.

Không bất ngờ khi lý do được viện dẫn vẫn là: “Công ty có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, có nhiều công ty con, công ty liên kết ở nước ngoài như Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan. Vì vậy, việc soát xét báo cáo tài chính bán niên khá phức tạp và mất nhiều thời gian. “

Trước đó nữa, đầu năm 2016, HAG và HNG cũng có văn bản gửi UBCKNN xin gia hạn công bố báo cáo tài chính quý IV/2015. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị UBCKNN từ chối./.