CLB Cafe Số - mô hình hoạt động hiệu quả của Hội Truyền thông Số Việt Nam

CLB Cafe Số - mô hình hoạt động hiệu quả của Hội Truyền thông Số Việt Nam

VietTimes – Câu lạc bộ Cafe Số là một đơn vị trực thuộc Hội Truyền thông Số Việt Nam. Mới chỉ có hơn 1 năm hoạt động nhưng CLB Cafe Số đã kết nối được nhiều nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo, doanh nhân trí thức với giới truyền thông nhằm hợp tác vì sự phát triển của đất nước.
Tin giả vẫn gây nhiều tranh cãi

Tin giả vẫn gây nhiều tranh cãi

VietTimes -- Tin giả đang là chủ đề nóng, gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Tin giả xuất hiện có thể do thông tin muộn dẫn đến nhiễu thông tin hoặc do ngộ nhận, suy diễn, không được kiểm chứng.