Đào Trung Thành

Đào Trung Thành

Chuyên gia
Ảnh minh hoạ

Dữ liệu mở và mở dữ liệu

VietTimes – Giống như dầu mỏ, bản thân dữ liệu thô không có giá trị; giá trị được tạo ra khi dữ liệu được thu thập nhanh chóng, đầy đủ, chính xác và được kết nối với các dữ liệu liên quan khác.