Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS

Cũng như quân đội Iraq, lực lượng vũ trang người Shiite trong một trận đánh cũng phát hiện ra nhiều kho vũ khí khổng lồ được chôn giấu từ lâu của IS, các kho vũ khí này ở khắp mọi nơi, có đủ mọi thứ từ đạn dược, nhiên liệu, tiền, vũ khí đề phòng trường hợp bị bao vây hay hết đạn.

Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS

Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 1
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 2
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 3
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 4
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 5

Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 6

Tên lửa chống tăng hàng hiệu

Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 7
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 8
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 9
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 10
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 11
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 12

Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 13

Khá giống đạn 30 mm lõi uraniom nghèo

Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 14
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 15
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 16
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 17
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 18
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 19
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 20
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 21
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 22
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 23
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 24
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 25
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 26
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 27
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 28
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 29
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 30
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 31
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 32
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 33
Tiền USD cũng nhiều vô kể
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 34
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 35
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 36
Sốc trước sự giàu có và kho vũ khí khổng lồ của IS ảnh 37

Không ai có thể nghi ngờ, bằng cách nào IS có được nguồn vũ khí khổng lồ vô tận như vậy.

QPAN