'Trầm gia' sở hữu bao nhiêu cổ phần ở Sacombank?

'Trầm gia' sở hữu bao nhiêu cổ phần ở Sacombank?

Không “lãnh ấn” tối cao tại HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc nhưng sở hữu tới 6,773% cổ phần, lớn hơn nhiều lần bất kể gia đình thành viên HĐQT nào khác, dễ hiểu tại sao "Trầm gia" là một đại thế lực ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.