Sniper Syria và những cú bắn tỉa kinh hoàng

Chiến tranh đường phố là cuộc chiến tranh bắn tỉa. Các bên tiêu hao binh lực và gây nối kinh hoàng, bẻ gãy ý chí chiến tranh của các bên bằng các hoạt động bắn tỉa. Video ghi lại những khoảng khắc đáng sợ, khi lính bắn tỉa quân đội Syria tiêu diệt kẻ thù
Sniper Syria và những cú bắn tỉa kinh hoàng
Theo QPAN