Siêu tiêu kích T-50 thủ nghiệm mang vũ khí tấn công

VietTimes -- Theo những bức ảnh của một số tay săn ảnh, từ tháng 12.2015 đến nay, trên thao trường sân bay Zhukovsky đang tiến hành thử nghiệm hai nguyên mẫu tiêm kích tàng hình T-50 (PAK FA) – Máy bay T-50-1 và T-50-2 mang theo các tên lửa có điều khiển gắn vào giá treo trên cánh. 

Máy bay (số hiệu "051") T-50-1 gắn mô hình tên lửa X-31 và RVV-MD. Zhukovsky. 08.04.2016 (с) Alexey

Máy bay (số hiệu "051") T-50-1 gắn mô hình tên lửa X-31 và RVV-MD. Zhukovsky. 08.04.2016 (с) Alexey

Siêu tiêu kích T-50 thủ nghiệm mang vũ khí tấn công ảnh 1

Máy bay (số hiệu "052") T-50-2 gắn mô hình tên lửa RVV-SD và RVV-MD. Zhukovsky, 2016/05/04 (s) Alex, nguồn russianplanes.net

Siêu tiêu kích T-50 thủ nghiệm mang vũ khí tấn công ảnh 2

Máy bay (số hiệu "052") T-50-2 gắn mô hình tên lửa X-31 và RVV-MD. Zhukovsky, 2016/04/01 (s) Anatoly Burtsev /nguồn russianplanes.net

Siêu tiêu kích T-50 thủ nghiệm mang vũ khí tấn công ảnh 3

Siêu tiêu kích T-50 thủ nghiệm mang vũ khí tấn công ảnh 4

Máy bay (số hiệu "051") T-50-1 gắn mô hình tên lửa X-31 và RVV-MD. Zhukovsky, 21/03/2016 (c) Alexey Karpulёv

Siêu tiêu kích T-50 thủ nghiệm mang vũ khí tấn công ảnh 5

Máy bay T-50-2 (số hiệu "052") gắn mô hình tên lửa X-31. Zhukovsky, tháng 2.2016 (c) Alex / nguồn russianplanes.net

Siêu tiêu kích T-50 thủ nghiệm mang vũ khí tấn công ảnh 6

Máy bay (số hiệu "051") T-50-1 gắn mô hình tên lửa X-31 và RVV-MD. Zhukovsky, 2016/02/03 (c) Alexey Karpulёv / nguồn russianplanes.net

Siêu tiêu kích T-50 thủ nghiệm mang vũ khí tấn công ảnh 7

QA