Sẽ ra sao nếu chó và hổ được nhốt cùng nhau? Liệu chúng có thể chung sống hòa bình?

VietTimes -- "Chúa sơn lâm" và con nhỏ được nhốt cùng một đàn chó. Hai loài vật khác nhau này liệu có thể chung sống hòa bình? 
(Nguồn: Interesting Stuff)