Sáp nhập PG Bank vào Vietinbank

Ngày 14.4, tại Đại hội cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2015, các cổ đông Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đã thông qua phương án sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vào Vietinbank.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

HĐQT Vietinbank đã trao đổi, đàm phán với HĐQT PG Bank chuẩn bị cho giao dịch sáp nhập. Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, HĐQT Vietinbank đã phối hợp với đơn vị tư vấn tài chính độc lập - Công ty Deloitte và đơn vị tư vấn pháp lý - Công ty Mayer Brown JSM xây dựng dự thảo Đề án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập trên cơ sở tự nguyện giữa Vietinbank và PG Bank.

Tại đại hội cổ đông lần này, Vietinbank trình cổ đông thông qua đề án, hợp đồng sáp nhập cũng như phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PG Bank. Tỷ lệ hoán đổi được đề xuất là 1:0,9, tức là một cổ phiếu PG Bank đổi được 0,9 cổ phiếu CTG (0,1 sẽ được chia cho cổ đông hiện hữu của CTG dưới hình thức cổ phiếu thưởng). Việc sáp nhập dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III năm nay.

Sau sáp nhập, tổ chức mới vẫn mang tên là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank). Đại diện Vietinbank cho biết các thành viên Hội đồng quản trị Vietinbank vẫn sẽ tại nhiệm, trong khi Hội đồng quản trị của PG Bank sẽ tự miễn nhiệm vào thời điểm chính thức sáp nhập khi có chấp thuận chính thức của Ngân hàng Nhà nước. Sau đó, Vietinbank sẽ rà soát, sắp xếp các vị trí lãnh đạo của PG Bank tùy theo kinh nghiệm, năng lực và mức độ phù hợp với cơ cấu tổ chức của Vietinbank.

PG Bank tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười, được thành lập ngày 13.11.1993. Đến ngày 31.12.2014, PG Bank có vốn điều lệ là 3.000 tỉ đồng, tổng tài sản khoảng 25.779 tỉ đồng, tín dụng đạt 14.507 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 168 tỉ đồng, cùng với hệ thống mạng lưới gồm 16 chi nhánh, 63 phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm, cổ đông chiến lược là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sở hữu 40% vốn điều lệ. Sau sáp nhập, tổng tài sản của Vietinbank sẽ tăng thêm trên 25.000 tỉ đồng, vốn điều lệ tăng thêm 3.000 tỉ đồng lên trên 40.000 tỉ đồng. Đặc biệt, Vietinbank có thể khai thác mạng lưới gồm hơn 2.200 điểm kinh doanh xăng dầu của Petrolimex và 4.000 điểm kinh doanh xăng dầu của các đại lý Petrolimex cùng các dịch vụ tài chính đi kèm, đẩy mạnh dịch vụ tài chính cho nhóm khách hàng của Petrolimex.

Ngoài ra, tại đại hội đồng cổ đông lần này, Vietinbank cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết bổ sung 2,4 triệu cổ phiếu Vietinbank của cổ đông Nhà nước trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Hiện tổng số cổ phiếu Vietinbank đang lưu hành trên HOSE là 1,3 triệu, chưa bao gồm cổ phiếu của cổ đông Nhà nước.

Theo TN