Sacombank nợ xấu leo dốc, lợi nhuận đổ đèo

Sacombank nợ xấu leo dốc, lợi nhuận đổ đèo

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 giảm mạnh, cùng với việc chưa có báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, tỷ lệ lãi phải thu trên dư nợ cao, số dư trái phiếu VAMC cao là các chỉ báo đáng kể cho thấy STB đang gặp rất nhiều khó khăn phía trước.
Ngân hàng Nhà nước dọn đường quốc hữu hóa GPBank?

Ngân hàng Nhà nước dọn đường quốc hữu hóa GPBank?

Việc Ngân hàng Nhà nước “truất” quyền của 3 thành viên HĐQT GPBank, đồng thời cử người củaVietinBank sang làm đại diện GPBank dường như đang dọn đường cho việc quốc hữu hóa GPBank. GPBank không thể tự tìm cách cứu mình thì việc Ngân hàng Nhà nước ra tay là điều khó tránh...
Sáp nhập PG Bank vào Vietinbank

Sáp nhập PG Bank vào Vietinbank

Ngày 14.4, tại Đại hội cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2015, các cổ đông Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đã thông qua phương án sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vào Vietinbank.