Số phận nào chờ đợi Oceanbank?

Số phận nào chờ đợi Oceanbank?

Nhiều cái tên ngân hàng trong vòng xoáy mua bán, sáp nhập như Oceanbank, GP Bank, MDB… đang đứng ngồi không yên, lo cho số phận của mình. Được chú ý nhiều nhất thời gian qua có lẽ là Oceanbank- cái tên gắn với khá nhiều biến cố buồn trong năm 2014.