Sai phạm hàng chục tỷ tại các dự án của sở Giao thông Hà Nội

Thanh tra Bộ Xây dựng đã kết luận sai phạm lên tới hàng chục tỷ đồng tại một số dự án đầu tư xây dựng của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong đó có các công trình cầu vượt nhẹ...
Công trình cầu vượt nút giao Daewoo được phát hiện có nhiều sai phạm trong xây dựng
Công trình cầu vượt nút giao Daewoo được phát hiện có nhiều sai phạm trong xây dựng

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa cho biết, đã đồng ý với kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng với một số dự án đầu tư xây dựng cuả Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong đó có các dự án: Xây dựng cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Đường Láng; xây dựng cầu vượt; xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã (nút Daewoo); xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Nam Hồng trên tuyến Mai Dịch - Nội Bài; Đường 446 (từ Km0-Km15+300); Công trình cải tạo, nâng cấp đường 23B, giai đoạn 1 (Hà nội - Nghĩa trang Thanh Tước); xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 5 vào khu công nghiệp Hapro…

Được biết, đoàn thanh tra do ông Chu Hồng Uy, Trưởng phòng Thanh tra xây dựng 1 làm trưởng đoàn. 

Theo kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng, quá trình thanh tra các công trình trên cho thấy những sai sót như: lập dự toán một số công tác thi công chưa căn cứ vào thành phần, nội dung, tính chất công việc thi công và biện pháp thi công được duyệt để vận dụng định mức cho phù hợp.

Cụ thể, việc vận dụng định mức sản xuất dầm thép chữ I để xây dựng đơn giá sản xuất dầm hộp thép và dầm ngang là không phù hợp, áp đơn giá lắp dựng dầm cầu thép bằng giá long môn không phù hợp với biện pháp thi công là lắp đặt dầm cầu bằng cần cẩu, áp đơn giá lắp đặt và tổ hợp dầm, giàn cầu thép để xây dựng đơn giá lắp cấu kiện dầm thép tại bãi là không phù hợp… làm tăng giá trị dự toán.

Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận, do tính sai tăng khối lượng, áp sai đơn giá, định mức và một số nguyên nhân khác, dẫn đến làm tăng giá gói thầu tại các dự án thanh tra lên trên 11,04 tỷ đồng.

Về công tác quản lý chất lượng thi công công trình, Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận, Sở Xây dựng đã thực hiện chưa đúng các quy định về lập hồ sơ quản lý chất lượng thi công công trình như không kiểm tra sự phù hợp năng lực giữa hồ sơ dự thầu và thực tế thi công, thiếu giấy chứng nhận chất lượng củanhà sản xuất một số loại vật liệu, thiếu thiết kế thành phần cấp pối bê tông xi măng trước khi thi công, nhật ký thi công ghi chưa đúng quy định và một số tồn tại khác.

Về công tác nghiệm thu, thanh toán, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng kết luận còn một số sai sót và tồn tại chính như: Nghiệm thu, thanh toán vượt chi phí khảo sát, nghiệm thu, thanh toán vượt khối lượng một số hạng mục công trình, đơn giá thanh toán một số hạng mục công việc không đúng theo biện pháp thi công thực tế và một số nguyên nhân khác, dẫn đến làm tăng tổng giá trị nghiệm thu, thanh toán tại các dự án thanh tra số tiên là trên 28,1 tỷ đồng

Với những sai phạm trong công tác dự toán, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Giao thông vận tải Thành phố tiến hành xây dựng một số định mức cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công cầu thép, trình Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội quyết định ban hành để Chủ đầu tư chỉ đạo lập và phê duyệt lai dự toán gói thầu theo quy định, làm cơ sở để thanh, quyết toán gói thầu.

Đối với việc tính sai tăng khối lượng, áp sai đơn giá định mức, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho lập và phê duyệt lại dự toán xây dựng (giá gói thầu) theo quy định tại Nghị định 121/2013 của Chính phủ, làm cơ sở phê duyệt lại giá trúng thầu.

Đối với việc làm tăng tổng giá trị lên trên 28 tỷ đồng kể trên, Thanh tra Sở Xây dựng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội không thanh toán số tiền gần 26, 5 tỷ đồng cho đến khi UBND Thành phố Hà Nội ban hành định mức, đơn giá chính thức. Sau đó, Chủ đầu tư căn cứ vào định mức, đơn giá đã được phê duyệt để thanh toán cho nhà thầu đối với một số hạng mục thi công tại dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Nam Hồng trên tuyến đường Mai Dịch - Nội Bài và dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - đường Láng.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu giảm trừ khi thanh quyết toán số tiền trên 1,62 tỷ.

Đặc biệt, đối với những sai phạm nói trên, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cẩu UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm điểm các tập thể và cá nhân đã để xảy ra các sai sót tại 6 dự án được thanh tra, đồng thời khắc phục các tồn tại và nghiêm túc chấp hành các yêu cầu do Đoàn thanh tra nêu ra.

Riêng đối với Sở Giao thông vận tải Thành phố, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương rà soát và tiến hành xây dựng các định mức, đơn giá xây dựng công trình chưa phù hợp trình UBND Thành phố ban hành để áp dụng.

Sở Giao thông Vận tải cũng được yêu cầu chỉ đạo các Ban quản lý dự án được Sở giao làm đại diện Chủ đầu tư tại các dự án thanh tra tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân về những sai sót theo nội dung thanh tra.

Đối với các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo các tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các sai sót về công tác thiết kế, lập dự toán chưa đúng với quy định của nhà nước làm tăng giá trị thực của các gói thầu.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các sai sót mà Đoàn Thanh tra đã chỉ ra để thực hiện tốt hơn cho các dự án đầu tư xây dựng công trình tiếp theo.

 Theo VnMedia