Faros ra văn bản đính chính, kéo room từ 100% về 49%

VietTimes -- Công ty Cổ phần Xây dựng Faros (HSX: ROS) vừa có công văn gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), đính chính thông tin giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông nước ngoài (room). Công văn được ký bởi ông Doãn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT công ty.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, ngày 24 tháng 08 năm 2016, ROS nhận được quyết định số 48/QĐ-SGDHCM về việc niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. “Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Công bố thông tin sau khi nhận được Quyết định của HSX theo đúng quy định pháp luật”, ROS nhấn mạnh.

“Tuy nhiên, trong quá trình rà soát hồ sơ cũng như các văn bản pháp luật liên quan đến giới hạn tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài, Công ty nhận thấy hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về tỷ lệ sở hữu nước ngoài cụ thể đối với từng ngành nghề kinh doanh của công ty đại chúng”, ROS thành thực giãi bày lý do khiến họ phải đính chính thông tin về room đã công bố trước đó.

Cụ thể, trong bản cáo bạch niêm yết trước đây, ROS cho biết, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty này không quy định giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.

Khi đó, viện dẫn các căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2016, ROS kết luận về room đối với mã chứng khoán này trong cáo bạch: “Như vậy, tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại CTCP Xây dựng Faros theo quy định cho phép là 100%”.

Tuy nhiên, trong công văn đính chính vừa gửi, ROS đính chính lại như sau: Do hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về tỷ lệ sở hữu nước ngoài cụ thể đối với từng ngành nghề kinh doanh của các công ty đại chúng theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP nên Công ty Cổ phần Xây dựng Faros tạm thời áp dụng tỷ lệ sở hữu đối với người nước ngoài tố đa là 49%.

“Công ty sẽ thực hiện rà soát ngành, nghề kinh doanh, trên cơ sở đó dự kiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và sẽ thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có) thông qua triệu tập đại hội cổ đông. Việc báo cáo và công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài Công ty sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật”, đại diện Faros thông tin.

Hiện, tỷ lệ nắm giữ cổ đông nước ngoài tại CTCP Xây dựng Faros là 0%.

Liên quan đến ROS, thời gian vừa qua, doanh nghiệp này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của thị trường và các nhà đầu tư. Chủ yếu là bởi tốc độ tăng vốn phi thường ở doanh nghiệp này: Từ mức 1,5 tỷ đồng tính đến trước ngày 24/04/2014 lên thành 4.300 tỷ đồng vào ngày 21/03/2016 (tức là tăng đến 2.867 lần sau chưa đầy 2 năm).

Cáo bạch của ROS cho biết, cổ đông lớn nhất của công ty là doanh nhân Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC (HSX: FLC), người đang nắm giữ tỷ lệ sở hữu đến 42% vốn cổ phần./.