Quý 1/2017 phải trình Đề án chống đôla hóa và vàng hóa nền kinh tế

VietTimes -- Đó là nội dung công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV giao.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, tại công văn này, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với nguyên tắc thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô; phấn đấu tăng dự trữ ngoại hối phù hợp với điều kiện thực tế; điều hành tín dụng tăng trưởng phù hợp, chú trọng các lĩnh vực ưu tiên gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Xây dựng Đề án chống đôla hóa và vàng hóa trong nền kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 1-2017.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo các nghị quyết của Chính phủ.

Thủ tướng giao Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đề xuất cấp có thẩm quyền loại bỏ các rào cản bất hợp lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3. Đặc biệt, phải rà soát, lập danh sách cụ thể các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả; đề ra các giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời theo nguyên tắc và cơ chế thị trường...

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tăng cường các giải pháp điều chỉnh chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế, điều chỉnh phạm vi, đối tượng, rà soát thu hẹp diện miễn, giảm thuế; bảo đảm thực hiện thu ngân sách theo đúng dự toán, tiến độ đề ra, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

Đẩy nhanh thực hiện điều chỉnh giá các loại dịch vụ công theo cơ chế thị trường, tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý, có lộ trình giá thị trường đối với giáo dục, y tế… gắn với hỗ trợ đối tượng chính sách và hộ nghèo. Đồng thời thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức lương cơ sở. Thời điểm thực hiện từ ngày 1-7-2017.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, kiên quyết thu hồi giấy phép, chấm dứt hoạt động của các công ty vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.