Quảng cáo lấy tình cha con làm chủ đề

VietTimes -- Video quảng cáo mỳ, phở ... được gói vào câu chuyện tình cha con.Không có khoảng cách về địa lý, thời gian mà nhiều khi lại là sự xa cách do vô tâm. Hãy đến với những người mình yêu thương khi còn có thể. Đã bao lâu bạn ăn sáng cùng với bố? 

Tình cha con

Tình cha con