Quân đội Syria chiếm thêm 4 quận và nhiều khu phố ở Aleppo (video)

VietTimes -- Liên tiếp trong 3 ngày qua, các lực lượng vũ trang Syria dồn dập tiến hành các cuộc tấn công đánh vào lực lượng chiến binh trong thành phố Aleppo.
Binh sĩ quân đội Syria ở Aleppo (ảnh minh họa)
Binh sĩ quân đội Syria ở Aleppo (ảnh minh họa)
Tổng quan tình hình chiến trường Aleppo 3 ngày gần đây. Theo South Front

Ngày 03.12, quân đội Syria và lực lượng quân tình nghiện giải phóng quận Tareeq al-Bab, al-Myassar Jazmati, tiến công hai quận Sheikh Lutfi và Seihk Saeed.

Ngày 04.12, lực lượng vũ trang Syria giành được quận Jurat Awad và Dahret Awad, tấn công dữ dội tuyến phòng thủ của chiến binh thánh chiến al-Qaterrji và al-Shi'ar.

Ngày 05.12, nhóm chiến binh cực đoan Jaish al-Fatah tháo chạy khỏi khu phố Karm Tahan và khu phố al-Qaterrji và bệnh viện quốc gia trong quận al-Ballat.

Nếu quân đội Syria tấn công tới khu thành cổ Aleppo, khu vực tạm bị chiếm của lực lượng Hồi giáo cực đoan phía đông Aleppo lại được chia thành hai phần riêng biệt một lần nữa, phần nhỏ hơn sẽ nhanh chóng bị quân đội Syria tấn chiếm.

Tổng quan, quân đội Syria giải phóng các quận:Darhet Awwad, Karm al-Qaterji, Karm al-Myasser, Karm al-Tahan, một số khu phố của quận Shaar và bệnh viện mắt Aleppo.

NT