PTSC bổ nhiệm cùng lúc hai Phó Tổng Giám đốc

VietTimes – Sau hai quyết định bổ nhiệm này, Ban điều hành của Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC – Mã CK: PVS) sẽ bao gồm 7 người, trong đó có 6 Phó Tổng giám đốc.  
Ảnh minh họa (Nguồn: PTSC)
Ảnh minh họa (Nguồn: PTSC)

PTSC ngày 14/8/2018 đã có thông báo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố Quyết định số 468/QĐ-DVKT-HĐQT và Quyết định số 469/QĐ-DVKT-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn này.

Theo đó, ông Trần Hồ Bắc, Trưởng ban Kỹ thuật Sản xuất Tổng công ty (PTSC) và ông Trần Việt Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC) sẽ giữ chức Phó Tổng Giám đốc của PTSC kể từ ngày 10/8/2018.

Công ty Phú Quốc POC được thành lập từ năm 2015 với mục đích quản lý, triển khai Dự án phát triển mỏ khi tại Tổ hợp lô B&48/95 và Lô 52/97 (VBGP) ở vùng biển Tây Nam Việt Nam (Vịnh Thái Lan). Dự án này có chủ đầu tư gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 42,896%; Tổng công ty Thăm dò & Khai thác Dầu khí (PVEP) chiếm 26,788%, Công ty Thăm dò Dầu khí Mitsui (MOECO) chiếm 22,575% và Công ty Dầu khí Thái Lan (PTTEP) chiếm 7,741%.

Dự án dự kiến kéo dài 20 năm, cung cấp khí cho các nhà máy điện và các hộ tiêu thụ tại khu vực Kiên Giang và Ô Môn, tổng doanh thu ước đạt khoảng 47 tỷ USD (trong đó đóng góp vào ngân sách nhà nước là 18,3 tỷ USD).

Trước đó, PTSC đã có quyết định về việc thôi chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Mậu để nhận nhiệm vụ theo quyết định điều động của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Ông Mậu cũng đã được Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 25/5/2018. 

Ban điều hành của PTSC sẽ gồm 7 thành viên: ông Lê Mạnh Cường (Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng quản trị), và các Phó Tổng Giám đốc là: ông Nguyễn Trần Toàn, ông Nguyễn Hữu Hải, ông Tạ Đức Tiến, ông Nguyễn Xuân Cường, ông Trần Hồ Bắc, ông Trần Việt Dũng.

Năm 2018, PTSC đề ra kế hoạch Doanh thu hợp nhất đạt 13.000 tỷ đồng tăng 64% so với kế hoạch năm 2017, mục tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng.

PTSC căn cứ trên dự báo bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục được ổn định, nhận định và đánh giá các cơ hội thị trường, khả năng triển khai các dự án, hợp đồng dịch vụ dầu khí trong năm. Bên cạnh đó, PTSC sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo từ Tập đoàn dầu khí Việt Nam - PVN trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tính đến ngày 30/6/2018, PVN vẫn là cổ đông lớn nhất tại PTSC với tỷ lệ sở hữu là 51,38% và Công ty cổ phần quản lý Quỹ Vina Capital – đại diện cho các Quỹ đầu tư liên quan (bao gồm: VOF Investment Limited; Vietnam Investment Limited; Vietnam Investment Property Holdings Limited) chiếm: 5,87%. Tuy nhiên, nhóm các Quỹ đầu tư này đã thực hiện bán 3,5 triệu cổ phiếu PVS và không còn là cổ đông lớn từ ngày 07/08/2018./.