Quy trình số hóa quản lý thuốc của BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM có vấn đề?

Quy trình số hóa quản lý thuốc của BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM có vấn đề?

VietTimes – Thuốc có thời hạn sử dụng ghi trên nhãn là tháng 1/2020 nhưng trên phần mềm quản lý thuốc của BV thì 2 lọ thuốc này lại có hạn sử dụng là tháng 11/2021. Điều này đặt ra câu hỏi: Quy trình số hóa hoặc phần mềm quản lý thuốc, hóa chất chữa bệnh tại BV Truyền máu – Huyết học TP.HCM có vấn đề?
Gói giải pháp họp trực tuyến mã nguồn mở “Make in Vietnam” giá từ 350 triệu đồng

Gói giải pháp họp trực tuyến mã nguồn mở “Make in Vietnam” giá từ 350 triệu đồng

VietTimes – Chi phí các gói giải pháp dành cho tổ chức, doanh nghiệp ước tính từ 349 triệu đồng cho một lần triển khai và bảo trì, cập nhật nâng cấp phiên bản, hỗ trợ kỹ thuật trong 1 năm đầu tiên. Các năm sau chỉ phát sinh chi phí dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nếu cần, không có chi phí bản quyền phần mềm.