Ổ ạt mua xe đầu kéo để không chở quá tải

Từ năm 2014 đến nay số lượng xe tải, xe đầu kéo sơmi rơmoóc chở container do các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu tăng gần 300%.

Xe chở gỗ quá tải bị chặn bắt ở Nghệ An

Xe chở gỗ quá tải bị chặn bắt ở Nghệ An

Theo Phòng quản lý chất lượng thuộc Cục Đăng kiểm VN, trong năm 2014 các doanh nghiệp đã sản xuất lắp ráp 20.507 xe đầu kéo sơmi rơmoóc, trong khi năm 2013 là 6.287 xe.

Tương tự, số lượng xe đầu kéo sơmi rơmoóc được nhập khẩu trong năm 2014 là 22.333 xe, tăng gần 300% so với năm 2013 là 8.208 xe. 

Riêng trong năm tháng đầu năm 2015 có 17.028 xe đầu kéo sơmi rơmoóc, gấp đôi số lượng xe đầu kéo nhập khẩu trong năm 2013.

Nguyên nhân số lượng xe đầu kéo lắp ráp trong nước và nhập khẩu tăng mạnh là do các doanh nghiệp vận tải trước đây chở hàng quá tải 100-200%, nay buộc phải mua thêm xe để chở hàng đúng tải.

Trước đó từ tháng 4-2014, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thanh tra giao thông vận tải trong cả nước ra quân kiểm tra xe quá tải.

Đồng thời Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo trong năm 2015 xử lý dứt điểm xe quá tải. Trong khi đó, vào đầu năm 2015 mức xử phạt xe quá tải tăng 5-6 lần so với trước.

Theo Tuổi trẻ