Nợ quốc gia Mỹ tăng 86% trong 8 năm Obama cầm quyền

VietTimes -- Cuối 2008, trước khi ông Obama nhậm chức nhiệm kỳ đầu, nợ quốc gia của Mỹ mới chỉ 10.699.805.000.000 (mười ngàn sáu trăm chín chín tỷ, tám trăm linh năm triệu) USD. 
Ông Obama
Ông Obama

Con số thống kê chính thức cho biết, cuối quý 3 năm 2016 nợ quốc gia của Mỹ đã cán mức khổng lồ:  19.573.445.000.00 (mười chín ngàn năm trăm bảy ba tỷ, bốn trăm bốn lăm triệu) USD.

Trang tin chuyên thống kê nợ công Mỹ  USdebtclock.com dựa trên con số chi tiêu của Chính phủ Mỹ, vừa dùng phép ngoại suy ước tính nợ quốc gia Mỹ đến thời điểm ông Donald Trump nhậm chức ngày 20.1.2017 đã lên tới 19,97 ngàn tỷ USD.

Như vậy trong 8 năm ông Obama cầm quyền, chính sách mở rộng đầu tư công của ông và của người tiền nhiệm George W. Bush nhằm đưa kinh tế Mỹ thoát đáy suy thoái đã khiến nợ quốc gia Mỹ tăng thêm xấp xỉ 9 ngàn tỷ USD, tức tăng thêm 86%.

Mới hay, tăng công ăn việc làm, tăng GDP và cải thiện chỉ số chứng khoán quốc gia, đối với Mỹ - nền kinh tế số 1 thế giới, quả là chuyện thiên nan vạn nan.

BIểu đồ nợ công của Mỹ trong thời gian ông Obama cầm quyền. Nguồn: BI
Biểu đồ nợ công của Mỹ trong thời gian ông Obama cầm quyền. Nguồn: BI

Theo USDebtClock