Nỗ lực cứu xe trở thành... phá xe

VietTimes -- Chủ xe chắc phải "đứt từng khúc ruột" khi xế cưng không được cứu nạn đúng cách.
Nỗ lực cứu xe trở thành... phá xe