Những gói quà trên trời dành cho IS

Lực lượng dân quân người Shiite ở Iraq thu hồi những thùng quà vô chủ thả xuống khu vực lực lượng khủng bố IS đang hoạt động. Khi các dân quân khui các gói hàng này ra, người ta hiểu tại sao IS có thể phát triển mạnh đến thế. Khó có ai có thể bình luận gì thêm.

Lực lượng dân quân Shiite và an ninh Iraq

Lực lượng dân quân Shiite và an ninh Iraq

Video được đăng tải trên mạng xã hội, trong thùng hàng có cả thuốc nổ mạnh TNT, đạn phóng lựu, thực phẩm, thời gian sản xuất còn rất mới.

Theo QPAN