Những đòn không kích khiến IS kinh khiếp của không quân Syria

Không quân Syria sử dụng các loại bom xuyên bê tông, bom phá có uy lực lớn để chống lại cuộc chiến tranh đường hầm của các lực lượng khủng bố IS và Jabhat - Al - Nursa. Những quả bom này có khả năng xuyên phá thực sự mạnh nhằm đánh sập và bịt kín tất cả các nhánh hầm giao thông.
Những đòn không kích khiến IS kinh khiếp của không quân Syria

Theo QPAN