Những bức ảnh chân thực về đại thắng năm 1975

Đại thắng mùa xuân năm 1975, là chiến thắng của cả quốc gia, dân tộc Việt Nam sau gần một thế kỷ phụ thuộc. Trang sử mới của môt cường quốc bên bờ Thái Bình Dương đã bắt đầu với muôn vàn khó khăn. Nhưng bắt đầu một cường quốc.
Những bức ảnh chân thực về đại thắng năm 1975

Quân ta tiến vào giải phóng Xuân Lộc. Từ đầu tháng 4/1975, các binh đoàn chủ lực của ta từ khắp các hướng tiến về Sài Gòn. (Ảnh tư liệu TTXVN)

Đường Trường Sơn là biểu tượng oai hùng của sức mạnh đoàn kết chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong Đại thắng mùa Xuân 1975 nói riêng và trong suốt chiều dài cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. (Ảnh tư liệu TTXVN)

Bộ đội hành quân vào chiến trường. (Ảnh tư liệu TTXVN)

Đồng bào Tây Nguyên giúp sức cùng bộ đội kéo pháo vào chiến trường. (Ảnh tư liệu TTXVN)

Bằng mọi phương tiện thô sơ và cơ giới, các chiến sỹ vận tải đã vận chuyển hàng ngần tấn hàng hoá phục vụ chiến trường miền Nam. (Ảnh tư liệu TTXVN)

Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu TTXVN)

Chiến sỹ đoàn Khe Sanh chiếm căn cứ Nước Trong (Biên Hoà). (Ảnh tư liệu TTXVN)

Bến Năm Căn sau ngày giải phóng. (Nguồn: TTXVN)

Đơn vị nữ pháo binh tiến vào giải phóng thị xã Cà Mau. (Nguồn: TTXVN)

Bộ đội địa phương thị xã Cà Mau tiến vào giải phóng thị xã. (Nguồn: TTXVN)

Quân giải phóng tiến vào giải phóng thị xã Rạch Giá. (Nguồn: TTXVN)

Quân ta tiến vào giải phóng Xuân Lộc. Từ đầu tháng 4/1975, các binh đoàn chủ lực của ta từ khắp các hướng tiến về Sài Gòn, tấn công địch với sức mạnh vũ bão và tiêu diệt toàn bộ tuyến phòng thủ từ vòng ngoài của địch. (Nguồn: TTXVN)

Nhân dân các vùng ven Sài Gòn tham gia đấu tranh chính trị-vũ trang góp phần to lớn vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)

Theo: TTXVN