Những bức ảnh chân thực về đại thắng năm 1975

Những bức ảnh chân thực về đại thắng năm 1975

Đại thắng mùa xuân năm 1975, là chiến thắng của cả quốc gia, dân tộc Việt Nam sau gần một thế kỷ phụ thuộc. Trang sử mới của môt cường quốc bên bờ Thái Bình Dương đã bắt đầu với muôn vàn khó khăn. Nhưng bắt đầu một cường quốc.