Nhập khẩu từ Trung Quốc có thể vượt 50 tỷ USD

Dù mới qua 2 tháng đầu năm 2015, nhưng tốc độ tăng trưởng nhập khẩu (NK) được Tổng cục Hải quan cập nhật và quy luật tăng trưởng NK những năm gần đây, nhiều khả năng kim ngạch NK hàng hóa từ Trung Quốc trong năm 2015 có thể vượt mốc 50 tỷ USD.
Nhập khẩu từ Trung Quốc có thể vượt 50 tỷ USD

Chỉ trong tháng 1-2015, cả nước đã nhập khẩu 4,481 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc. Con số này tăng gần 194 triệu USD so với kim ngạch trong tháng 12-2014 và tăng tới 1,64 tỷ USD so với thời điểm tháng 1-2014.

Năm 2014, cả nước nhập khẩu lượng hàng hóa từ Trung Quốc trị giá hơn 43,867 tỷ USD, tăng gần 7 tỷ USD so với năm 2013. Như vậy, trung bình, mỗi tháng của năm 2014, cả nước nhập khẩu hơn 3,65 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc

Do đó, nếu đà nhập khẩu như trong tháng 1-2015 vừa qua thì cả năm 2015 tổng trị giá kim ngạch hàng hóa NK từ Trung Quốc đã vượt con số 53 tỷ USD (4,481 tỷ USD nhân cho 12 tháng).

 Nhưng rõ ràng, ước tính trên đây chỉ là theo phương pháp nhân số học đơn thuần, vì thực tế theo dõi hoạt động nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều năm trở lại đây cho thấy, kim ngạch nhập khẩu những tháng cuối năm luôn tăng mạnh hơn đầu năm.

Đơn cử như trong tháng 1-2014, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ đạt 2,841 tỷ USD, nhưng đến tháng 12-2014, con số này tăng lên gần 4,329 tỷ USD, vượt gần 1,5 tỷ USD so với tháng đầu tiên trong cùng năm.

Hay như tháng 1 năm 2013, trị giá nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc chỉ là 2,95 tỷ USD nhưng đến thời điểm tháng 12-2013 đã nhảy lên con số 3,339 tỷ USD, tăng 389 triệu USD…

Chính vì vậy, mức tăng trưởng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn đều đặn duy trì từ nhiều năm trở lại đây, nên năm 2015 kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc khó có thể thấp hơn con số của năm 2014.

Năm 2014, kim ngạch NK từ Trung Quốc đạt 43,867 tỷ USD tăng  6,93 tỷ USD so với năm 2013 (năm 2013 đạt 36,937 tỷ USD); trong khi năm 2013 tăng tới 8,153 tỷ USD so với năm 2012 (năm 2012 đạt 28,784 tỷ USD); và năm 2012 tăng gần 4,2 tỷ USD so với năm 2011 (năm 2011 đạt 24,593 tỷ USD).
 
Theo Báo Hải quan

Năm 2014, kim ngạch NK từ Trung Quốc đạt 43,867 tỷ USD tăng  6,93 tỷ USD so với năm 2013 (năm 2013 đạt 36,937 tỷ USD); trong khi năm 2013 tăng tới 8,153 tỷ USD so với năm 2012 (năm 2012 đạt 28,784 tỷ USD); và năm 2012 tăng gần 4,2 tỷ USD so với năm 2011 (năm 2011 đạt 24,593 tỷ USD).

 

Năm 2014, kim ngạch NK từ Trung Quốc đạt 43,867 tỷ USD tăng  6,93 tỷ USD so với năm 2013 (năm 2013 đạt 36,937 tỷ USD); trong khi năm 2013 tăng tới 8,153 tỷ USD so với năm 2012 (năm 2012 đạt 28,784 tỷ USD); và năm 2012 tăng gần 4,2 tỷ USD so với năm 2011 (năm 2011 đạt 24,593 tỷ USD).