Ngân hàng chỉ được mua bán hẳn trái phiếu có thời hạn còn lại dưới 12 tháng?

VietTimes – Đây là quy định mới trong loạt quy định đang được Ngân hàng Nhà nước xây dựng, lấy ý kiến về mua bán chéo giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành.

Theo đó, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Thời hạn còn lại tính từ ngày thanh toán tiền mua giấy tờ có giá đến ngày đến hạn thanh toán toàn bộ gốc, lãi.

NHNN cho biết, thông tư này được ban hành nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động mua, bán hẳn giấy tờ có giá do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành.

Trước đó, Luật các TCTD đã quy định ngân hàng thương mại được tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ, ngân hàng thương mại được mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

Ngoài ra, dự thảo của NHNN còn quy định đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán hẳn giấy tờ có giá phải là đồng Việt Nam.

Giấy tờ có giá được mua, bán hẳn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và bên bán có cam kết giấy tờ có giá không có tranh chấp, không trong tình trạng đang được chiết khấu, bị cầm cố, thế chấp, bảo đảm cho nghĩa vụ khác, chưa đến hạn thanh toán gốc.

Đối với trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, bên mua trái phiếu phải đáp ứng quy định pháp luật hiện hành về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại thời điểm thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền.

Đặc biết, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.

Còn đối với giấy tờ có giá của công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính phát hành, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua, bán hẳn với các tổ chức.

Có 4 trường hợp ngoại lệ, không cần tuân thủ thông tư trên gồm: (i) mua, bán giấy tờ có giá của TCTD trên thị trường quốc tế; (ii) mua, bán giấy tờ có giá theo phương án phục hồi đã được phê duyệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt, TCTD hỗ trợ theo quy định tại Luật các TCTD; (iii) phát hành giấy tờ có giá trong nước của TCTD, mua lại và hoán đổi trái phiếu do chính TCTD phát hành; (iv) chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá do xử lý tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm./.