Nam Osetia sẽ tổ chức trưng cầu về sáp nhập vào Nga

Chính quyền Nam Osetia dự kiến tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập thành phần Nga trước tháng Tám năm nay. Đó là tuyên bố của ông Leonid Tibilov Tổng thống nước Cộng hòa.

Nam Osetia sẽ tổ chức trưng cầu về sáp nhập vào Nga

Tổng thống Tibilov nhấn mạnh rằng ông không nghi ngờ về kết quả cuộc bỏ phiếu. "Chúng ta sẽ có câu trả lời nhất trí, tôi tin chắc 100% rằng nhân dân sẽ nói "Đồng ý" và chúng ta có thể vững tâm gửi đề nghị tới ban lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga", ông Tibilov nhận định.

Trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ đưa ra cả câu hỏi về sửa đổi Điều 10 của Hiến pháp nước Cộng hoà. Ở đây nói rằng Nam Ossetia có quyền tham gia liên minh với các quốc gia khác và chuyển giao cho các cơ quan của liên minh một phần quyền hạn của mình.

"Tại cuộc trưng cầu dân sẽ nêu câu hỏi bổ sung vào văn bản điều này nội dung rằng Nam Ossetia có quyền chuyển một phần quyền hạn của mình thành quyền của Liên bang Nga, trong trường hợp  ký kết được những thỏa thuận tương ứng ứng", Tổng thống  Tibilov giải thích.

Theo Sputnik