Năm 2015 có 6 tỉnh, thành xuất khẩu đạt hơn 10 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2015, cả nước có 6 tỉnh, thành phố đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên, tăng 1 địa phương so với năm 2014, trong đó Bắc Ninh (21,532 tỷ USD); 
Năm 2015 có 6 tỉnh, thành xuất khẩu đạt hơn 10 tỷ USD

Thái Nguyên; Hà Nội (10,475 tỷ USD) và khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ gồm: TP Hồ Chí Minh (30,265 tỷ USD); Bình Dương (18,651 tỷ USD); Đồng Nai (14,063 tỷ USD). 

Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của 6 địa phương nêu trên đạt 110,959 tỷ USD, chiếm hơn 68,4% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước (cả nước xuất khẩu 162,111 tỷ USD). 

Năm 2015, Thái Nguyên với sự tăng trưởng nhảy vọt về kim ngạch từ 7,927 tỷ USD năm 2014 lên 15,973 tỷ USD năm 2015, tăng tới hơn 8 tỷ USD. Kim ngạch trên giúp Thái Nguyên vượt qua Đồng Nai và Hà Nội để trở thành địa phương đứng thứ 4 về xuất khẩu sau TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Bình Dương.

Theo CAND