Một phần không thể thấy trong lễ diễu hành ngày Chiến thắng

VietTimes --  Trong khi tất cả mọi người xuống đường theo dõi lễ diễu binh chào mừng ngày Chiến thắng 09/05, một bộ phận của lực lượng vũ trang Nga hoàn toàn không thể thấy được, họ đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đó là lực lượng đặc nhiệm bắn tỉa bảo vệ an ninh Quảng trường Đỏ.
Một phần không thể thấy trong lễ diễu hành ngày Chiến thắng
Một phần không thể thấy trong lễ diễu hành ngày Chiến thắng ảnh 1
Một phần không thể thấy trong lễ diễu hành ngày Chiến thắng ảnh 2
Một phần không thể thấy trong lễ diễu hành ngày Chiến thắng ảnh 3
Một phần không thể thấy trong lễ diễu hành ngày Chiến thắng ảnh 4
Một phần không thể thấy trong lễ diễu hành ngày Chiến thắng ảnh 5
Một phần không thể thấy trong lễ diễu hành ngày Chiến thắng ảnh 6
Một phần không thể thấy trong lễ diễu hành ngày Chiến thắng ảnh 7
Một phần không thể thấy trong lễ diễu hành ngày Chiến thắng ảnh 8
Một phần không thể thấy trong lễ diễu hành ngày Chiến thắng ảnh 9
 QA