Mới có 204 DN khoa học công nghệ

Theo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ (thuộc Bộ KH-CN), tính đến tháng 11.2015 cả nước có 204 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận DN khoa học công nghệ; trong đó Hà Nội dẫn đầu với 30 doanh nghiệp.
Mới có 204 DN khoa học công nghệ

Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, công nghệ chế biến sau thu hoạch và giống vật nuôi...

Theo Thanh Niên