Lợi thế của công nghệ mở khi phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Lợi thế của công nghệ mở khi phục vụ chuyển đổi số quốc gia

VietTimes – Công nghệ mở giúp chúng ta hạn chế được chi phí bản quyền, giúp phát triển năng lực, sự chủ động và cũng giúp cho các hệ thống an toàn hơn. Công nghệ mở không chỉ dừng lại ở mã nguồn mở, mà còn là tiêu chuẩn mở, dữ liệu mở và là văn hóa chúng ta phát triển các hệ thống theo định hướng mở”.