Nhật Bản: Tăng tỷ lệ nữ trong lực lượng phòng vệ kể cả các vị trí chiến đấu

Nhật Bản: Tăng tỷ lệ nữ trong lực lượng phòng vệ kể cả các vị trí chiến đấu

VietTimes -- Để khắc phục khó khăn về tình hình dân số hiện nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn tăng tỷ lệ nữ trong Lực lượng Phòng vệ lên khoảng 12%. Phụ nữ có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, kể cả các vị trí chiến đấu, trừ một số vị trí đặc biệt nguy hiểm và "nặng nhọc".