Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra

VietTimes -- Quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn rà phá bom mìn trong thành phố mới giải phóng Palmyra (Tadmur), nhằm tháo gỡ hàng nghìn quả mìn và vũ khí nổ tự chế do IS cài đặt trước khi chúng rút lui về hướng Iraq và thị trấn Al-Sukhnah.

Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra

Chính phủ Syria ra lênh cấm người dân không được trở lại Palmyra cho đến khi quân đội Nga kết thúc hoàn toàn các hoạt động rà phá bom mìn để đảm bảo an toàn cho người dân. Lực lượng IS tháo lui khỏi Palmyra và cố thủ chờ đợi cuộc tấn công tiếp theo của quân đội Syria, nhắm vào hai làng Al-Sukhnah và Arak đang nằm trong vùng kiểm soát của IS.

Ngày 03.04.2016, quân đội Syria đã giải phóng thành phố Assyria cổ Qaryatayn,  loại trừ các mối đe dọa của IS ở phía đông nam tỉnh Homs.

Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra ảnh 1

Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra ảnh 2
Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra ảnh 3
Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra ảnh 4
Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra ảnh 5
Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra ảnh 6
Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra ảnh 7
Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra ảnh 8
Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra ảnh 9
Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra ảnh 10
Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra ảnh 11
Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra ảnh 12
Lực lượng công binh Nga bắt đầu rà phá mìn và vũ khí nổ tại Palmyra ảnh 13

NT