Lễ bắn đại bác chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quang cảnh lễ bắn đại bác chào mừng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nghi lễ của Bộ đội Vũ cảnh Trung Quốc trước giờ bắn đại bác. (Ảnh: Vĩnh Hà/Vietnam+)

Nghi lễ của Bộ đội Vũ cảnh Trung Quốc trước giờ bắn đại bác. (Ảnh: Vĩnh Hà/Vietnam+)

Lễ bắn đại bác chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1

Các khẩu đại bác được sử dụng trong nghi lễ. (Ảnh: Vĩnh Hà/Vietnam+)

Lễ bắn đại bác chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 2

Khâu chuẩn bị nghi lễ bắn đại bác đã hoàn tất. (Ảnh: Vĩnh Hà/Vietnam+)

Lễ bắn đại bác chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 3

Chỉ huy bắn chuẩn bị phất cờ, đại bác sắp nhả đạn. (Ảnh: Vĩnh Hà/Vietnam+)

Lễ bắn đại bác chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 4

Đạn pháo vừa được bắn chào mừng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Vĩnh Hà/Vietnam+)

Lễ bắn đại bác chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 5

Khẩu đội pháo vừa thực hiện nghi lễ chào mừng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Vĩnh Hà/Vietnam+)

Nguồn: TTXVN

Link: http://www.vietnamplus.vn/le-ban-dai-bac-chao-mung-chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong/425420.vnp