Lãnh đạo PGBank xin tại nhiệm chờ tái cấu trúc

Đã hết nhiệm kỳ 5 năm (2010 – 2015) nhưng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát PGBank xin cổ đông tiếp tục hoạt động cho đến khi ngân hàng hoàn thành tái cấu trúc.
Lãnh đạo PGBank xin tại nhiệm chờ tái cấu trúc

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015.

Trong các tờ trình, đáng lưu ý là Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PGBank) đã xin thông qua việc chưa bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới dù đã hết thời gian tối đa 5 năm (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Giải thích trong tờ trình gửi cổ đông, HĐQT ngân hàng PGBank cho biết do đang trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng, dự kiến hoàn thành trong năm 2015 nên xin cổ đông phê duyệt việc chưa tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, đồng thời cho phép ban lãnh đạo hiện tại tiếp tục hoạt động cho đến khi ngân hàng hoàn thành tái cấu trúc.

Từ trước ĐHCĐ 2014, thông tin PGBank sẽ sáp nhập với Vietinbank đã được tiết lộ từ phía PGBank. Tuy nhiên thông tin sau đó được “gỡ” và câu chuyện sáp nhập của hai nhà băng này tạm thời lắng xuống. Đầu năm nay, lãnh đạo Vietinbank lại hé mở thông tin về kế hoạch sáp nhập PGBank trong năm.

Báo cáo kết quả kinh doanh 2014, lãnh đạo PGBank cho biết năm vừa qua tăng trưởng huy động vốn khách hàng đạt 29% với hơn 18.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay tăng 5% đạt 14.579 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,26 trên tổng dư nợ, giảm 0,7% so với 2013.  Lợi nhuận trước thuế đạt gần 168 tỷ đồng, vốn điều lệ giữ nguyên tại 3.000 tỷ.

Đặt kế hoạch cho 2015, PGBank khá khiêm tốn với lợi nhuận trước thuế tăng 5% lên 176 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 16%; dư nợ tín dụng tăng 7%; huy động vốn tăng 9%, đồng thời giữ vốn ở mức 3.000 tỷ.

Theo: CafeF