Kinh hoàng xe bom vô nhân đạo của khủng bố

Một trong những loại vũ khí gây sức tàn phá lớn nhất về cơ sở vật chất và tâm lý chiến tranh, đó là xe bom tự sát, làm từ bất cứ loại xe nào và được nhồi thuốc nổ khối lượng lớn, do một phần tử khủng bố tự sát thực hiện. Clip toàn cảnh đánh bom xe tự sát.
Kinh hoàng xe bom vô nhân đạo của khủng bố
Theo QPAN