Kiểm soát, giám sát chặt các lô hàng than xuất khẩu

 Đó là nội dung công văn mà Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cục hải quan tỉnh, thành phố.

Khai thác than xuất khẩu tại Quảng Ninh

Khai thác than xuất khẩu tại Quảng Ninh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ động rà soát các quy định, chính sách, quy trình thủ tục liên quan đến xuất khẩu than để kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đúng chính sách, quy trình nghiệp vụ hải quan; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lô hàng than xuất khẩu. Trong đó, đặc biệt lưu ý kiểm tra kỹ giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành và hóa đơn, chứng từ đối với các lô hàng xuất khẩu, tránh để các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại để thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng than qua biên giới, gây thất thoát tài nguyên, thất thu thuế…

Lực lượng điều tra chống buôn lậu hải quan chủ động phối hợp với các cục hải quan tỉnh, thành phố, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ hiệu quả công tác chống buôn lậu khoáng sản.

Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, tập trung vào các đối tượng trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép than nghiêm trọng, phức tạp trên phạm vi toàn quốc.

Theo Tuổi trẻ