Hơn nửa triệu người chống Brexit muốn một cuộc trưng cầu mới

Cho đến thời điểm này, kiến nghị trên đã nhận được sự ủng hộ của  515.811 người, tức là nhiều hơn gấp 5 lần so với số lượng theo ngưỡng yêu cầu là 100.000 chữ ký.

Hơn nửa triệu người chống Brexit muốn một cuộc trưng cầu mới

Hơn nửa triệu người chống Brexit muốn một cuộc trưng cầu mới

Những người chống lại phương án đưa Anh ra khỏi hàng ngũ EU muốn tổ chức một cuộc trưng cầu mới về vấn đề này, - đó là nội dung bản kiến nghị công bố trên trang web của Quốc hội Vương quốc Anh.

Những người khởi xướng kêu gọi Chính phủ áp dụng quy tắc, theo đó, nếu số phiếu ủng hộ hoặc chống Brexit ít hơn 60% và số cử tri đi bầu đạt dưới 75%, thì cần tiến hành thêm một cuộc bỏ phiếu nữa.

Cho đến thời điểm này, kiến nghị trên đã nhận được sự ủng hộ của  515.811 người, tức là nhiều hơn gấp 5 lần so với số lượng theo ngưỡng yêu cầu là 100.000 chữ ký.

Trong cuộc trưng cầu về việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu, những người ủng hộ Brexit đã thắng lợi ở mức tối thiểu. Số người Anh từ chối tư cách thành viên của đất nước trong EU là 51,9% cử tri.