Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq: Thổ Nhĩ Kỳ phải rút quân trong vòng 48 giờ

Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq, do Thủ tướng Haidar al-Abadi đứng đầu, đã thông báo cho phía Thổ Nhĩ Kỳ rằng họ có 48 giờ để rút khỏi lãnh thổ Iraq trước khi Iraq sử dụng "tất cả các biện pháp đã có."
Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq: Thổ Nhĩ Kỳ phải rút quân trong vòng 48 giờ

Lực lượng dân quân Shia, Kataib Hezbollah, được hậu thuẫn bởi chính quyền Iran đã đưa ra những tuyên bố, hứa hẹn sẽ trả đũa xứng đáng sự xâm nhập của Thổ Nhĩ Kỳ, hàng vi được coi như đang vi phạm chủ quyền của Iraq.

Chỉ trong vòng 24 giờ, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố sẽ triển khai lực lượng từ vài trăm đến 2000 quân tại Iraq. Ankara tuyên bố rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở Iraq một cách hợp pháp theo yêu cầu của Chính phủ khu vực người Kurd để giúp đỡ huấn luyện lực lượng dân quân người Kurd trong cuộc chiến chống IS. Baghdad tuyên bố rằng chính phủ do 
thủ tướng Haidar al-Abadi đang cầm quyền là chính phủ hợp pháp duy nhất ở Iraq.

Trong những tuần gần đây, lực lượng dân quân Shiite cũng tuyên bố sẽ chiến đấu chống lại quân đội Mỹ tại Iraq nếu quân đội Mỹ được triển khai đất nước này. 

Theo QPAN