Hôi của: Vấn nạn không chỉ có ở Việt Nam

Không chỉ ở Việt Nam, tại các quốc gia khác, nạn hôi của cũng diễn ra khiến dư luận bức xúc.
Người dân Venezuela đổ xô ra cướp gà từ xe tải đỗ bên đường