Hoãn siết vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

VietTimes – Tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn của các ngân hàng được tiếp tục áp dụng ở mức 40% đến hết ngày 30/9/2021 thay vì 30/9/2020.
Ảnh minh họa (Nguồn: VGP)
Ảnh minh họa (Nguồn: VGP)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 08/2020/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019.

Theo đó, kể từ ngày 1/10/2020, lộ trình giảm tỷ lệ tối đa sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn của các ngân hàng được lùi thêm một năm.

Cụ thể, NHNN cho phép các ngân hàng duy trì tỷ lệ tối đa 40% đến hết ngày 30/9/2021; từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022, tỷ lệ này giảm xuống 37%; từ ngày 1/10/2022 – 30/9/2023 là 34% và còn 30% kể từ ngày 1/10/2023.

Trước đó, NHNN đã đề xuất 2 phương án về lộ trình hạ tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tại các ngân hàng. Trong đó, phương án 1 là lùi 6 tháng và phương án 2 là lùi 1 năm so với quy định tại Thông tư 22/2019.

Theo NHNN, để giảm chi phí vốn và triển khai lãi suất ưu đãi cho khách hàng, các ngân hàng cần tiếp tục duy trì tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn trong cơ cấu huy động vốn.

Do vậy, việc giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn từ mức 40% về 37% từ ngày 1/10/2020 theo lộ trình tại Thông tư 22/2019 có thể dẫn đến phương án cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lượng tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng dự kiến sẽ còn giảm.

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện các chính sách ưu đãi lãi suất, duy trì dư nợ trung dài hạn ổn định cho khách hàng, NHNN cho rằng có thể xem xét lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn./.