Hezbollah và quân đội Syria quyết chiến với phiến quân ở Zabadani

Trận chiến Zabadani nổ ra từ đầu tháng 7/2015, trong cuộc chiến chống khủng bố của Syria, khởi đầu cho cuộc tấn công quân sự của quân đội Syria và lực lượng Hezbollah nhằm giành lại thị trấn Al-Zabadani bị quân khủng bố chiếm giữ.

Hezbollah và quân đội Syria quyết chiến với phiến quân ở Zabadani

Ngày 18.10, kênh truyền hình của tổ chức Hezbollah al-Manar cho biết, các lực lượng đồng minh đã nắm quyền kiểm soát gần như toàn bộ Zabadani, nói rằng họ là từ giờ tuyên bố thị trấn an toàn.

Truyền hình Manar cho biết trận chiến tiêu diệt khủng bố ở al-Zahra và Harrah là phần khó khăn nhất của cuộc chiến giành lại Zabadani, tương tự như các vùng phụ cận do các khu dân cư có kiến trúc nhỏ liền kề không thông nhau và những con hẻm nhỏ.

Khởi điểm cuộc chiến dành lại Zabadani

Trận chiến đã gần như chiếm lĩnh hoàn toàn Zabadani

Theo QPAN