Mercedes Benz S-Class mới có tính năng Magic Body Control, loại bỏ cảm giác giằng xóc

Mercedes Benz S-Class mới có tính năng Magic Body Control, loại bỏ cảm giác giằng xóc

Mercedes-Benz đang giới thiệu cải tiến mới: chiếc S-Class mới là chiếc xe đầu tiên trên thế giới có khả năng phát hiện trước mặt đường nhấp nhô. Nếu ROAD SURFACE SCAN phát hiện sự gồ ghề bằng máy quay stereo trong kính chắn gió, MAGIC BODY CONTROL sẽ điều chỉnh hệ thống treo chủ động trước khi tình huống xảy ra.