Gorbachev: Liên Xô vẫn tồn tại nếu tôi cầm quyền

Cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev nhấn mạnh "luôn chỉ muốn cải tổ nhưng không bao giờ có ý đưa tới tan rã. Tôi rất tiếc là đất nước vĩ đại với tiềm năng và nguồn lực khổng lồ đã biến mất.  Nói thật là giả sử tôi còn cầm quyền thì hẳn là Liên Xô vẫn tiếp tục tồn tại".
Gorbachev: Liên Xô vẫn tồn tại nếu tôi cầm quyền

Tổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của  Sunday Times.

Trước đó, tại Viện Kinh tế Matxcơva thuộc trường Đại học tổng hợp quốc gia Matxcơva, khi ra mắt cuốn sách "Gorbachev trong đời sống", cựu Tổng thống Liên Xô khẳng định: "Tôi không từ chối trách nhiệm đối với bất cứ điều gì. Trong cuốn sách "Liên Xô có thể cứu được" đã phân tích tỷ mỉ tất cả mọi chuyện, ai đã từng làm gì trong câu chuyện này".

Ông Gorbachev lưu ý rằng hai hoặc ba lần ông đã ra khỏi ủy ban thành lập bởi Quốc hội mà ông đứng đầu, "nhưng sau một thời gian Yeltsin với một người nào đó, rồi lại thêm người khác đến nói: Ông hãy trở về".

"Tôi nói, nếu các ông muốn thay thế Liên Xô bằng một thứ cháo hoặc một thứ sương mù nào đó thì tôi phản đối. Tôi đã cố gắng để duy trì, nhưng không thể giữ được. Tôi không thể đối phó với họ. Họ muốn thể hiện mình là những anh hùng, nhưng các anh hùng đó đã làm bao nhiêu việc mà phải một thời gian dài nữa chúng ta mới phân tích được", ông Gorbachev nói.

"Tôi cho rằng tôi ở đây tôi phải chịu trách nhiệm. Tuy không ai cách chức tôi, bãi bỏ tôi khỏi công việc, tự bản thân tôi đã rút lui, vì tôi không thể đối phó với họ", Gorbachev khẳng định.

Theo Sunday Times