Ông Lê Nguyễn Trường Giang - Viện trưởng Viện chiến lược chuyển đổi số trình bày chiến lược “Chuyển đổi số để hình thành năng lực kiến tạo trường học số”

Làm thế nào để có trường học số?

VietTimes – Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đòi hỏi người lao động phải có năng lực số. Và trường học số chính là nơi đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực thiết yếu đó.
Tác giả Lê Nguyễn Trường Giang - Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số (DTSI).

Kinh tế tri thức hay kinh tế số?

VietTimes – Nói đến nền kinh tế tương lai phải nói đến nền kinh tế tri thức, chứ không phải là nền kinh tế số - theo ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng DTSI.
Dịch COVID-19 tạo cơ hội chưa từng có cho doanh nghiệp tái cấu trúc để bứt phá. Ảnh minh họa: Lê Mai

COVID-19 tạo cơ hội “ngàn vàng” cho doanh nghiệp tái cấu trúc để bứt phá

VietTimes – COVID-19 đang đưa nền kinh tế toàn cầu vào giai đoạn suy thoái đột ngột chưa từng có nhưng đây lại được coi là “chất xúc tác” cho những thay đổi lớn. Doanh nghiệp đứng trước lựa chọn tái cấu trúc để gia tăng sự linh hoạt, khả năng thích ứng và bứt phá thay vì bị loại khỏi cuộc chơi.