Giá trị pháp lý bản thu thập chữ ký của gia đình bé Nhật Linh

Bản thu thập chữ kí mà gia đình cháu bé Nhật Linh đang tiến hành về pháp luật Nhật Bản thì không có giá trị pháp lý, đồng thời cũng không có tác dụng đẩy nhanh tiến trình xét xử. Tuy nhiên, bản thu thập chữ kí này có thể có ý nghĩa một khi nghi can chính thức bị kết tội và tòa án bắt đầu xem xét bản án cho kẻ sát nhân. Khi đó, Tòa án sẽ đánh giá nhiều yếu tố như mức độ tác động xã hội, mức độ man rợ của vụ việc, xem đây là các tình tiết tăng nặng để quyết định khép kẻ phạm tội vào khung tử hình hay chỉ ngồi tù giam.
Nguồn: VTV