Giá dầu thô của Việt Nam giảm mạnh

Do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu thô của Việt Nam 2 tháng đầu năm bình quân đạt khoảng 57,5 USD/thùng, giảm 42,5 USD/thùng so với dự toán.
 Giá dầu thô của Việt Nam 2 tháng đầu năm bình quân đạt khoảng 57,5 USD/thùng, giảm 42,5 USD/thùng so với dự toán.
Giá dầu thô của Việt Nam 2 tháng đầu năm bình quân đạt khoảng 57,5 USD/thùng, giảm 42,5 USD/thùng so với dự toán.

Theo Bộ Tài chính, nhờ sự phục hồi của nền kinh tế, sự phát triển sức mua hàng hoá xã hội, nên kết quả thu nội địa 2 tháng đầu năm 2015 đã được phản ánh rõ nét. Bằng chứng, mặc dù chịu ảnh hưởng của Tết Nguyên đán, song nhìn chung số thu ngân sách Nhà nước đã có bước tăng mạnh mẽ cả về tiến độ thực hiện dự toán và so với cùng kỳ năm 2014.

Đặc biệt, hầu hết các khoản thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh đều đạt khá. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 17,4% dự toán, tăng 29,3% so cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,1% so cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước tăng 20,1% so cùng kỳ…

Với những kết quả đó, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 2 đã ước đạt 59,3 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 151,87 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 2 ước đạt 42,7 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 2 tháng đạt 117,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Riêng đối với nguồn thu về dầu thô, thực hiện tháng 2 ước 4,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12,5% dự toán, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Bộ Tài chính cho biết, đến giữa tháng 2/2015, đà giảm giá dầu thô trên thị trường thế giới đã cơ bản dừng lại và bước đầu được cải thiện, song chưa thật chắc chắn, mức giá hiện dao động trong khoảng 49- 54 USD/thùng.

Cũng theo Bộ Tài chính, do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu thô của Việt Nam 2 tháng đầu năm bình quân đạt khoảng 57,5 USD/thùng, giảm 42,5 USD/thùng so với dự toán; sản lượng thanh toán ước đạt 2,43 triệu tấn, bằng 16,5% kế hoạch.  

Riêng về chi ngân sách Nhà nước, trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm, các nhiệm vụ chi ngân sách đều được đảm bảo theo đúng tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư và đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, kinh phí phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai...

Liên quan đến nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 3 này, Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về tăng cường quản lý thu, loại trừ yếu tố giảm thu do giá dầu giảm, phấn đấu tăng thu nội địa từ 8 - 10%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng tối thiểu 7% so với dự toán để bù đắp giảm thu từ dầu thô, trong đó rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh chính sách thu cho phù hợp. Điều hành thuế suất thuế nhập khẩu xăng, dầu ở mức tăng phù hợp.

Cùng với đó, tiếp tục nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiếu yếu theo lộ trình. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, minh bạch hóa thông tin về giá.

Theo: VnMedia