Gần 1,7 tỉ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1/2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong 20 ngày đầu năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 1,69 tỉ USD.
Gần 1,7 tỉ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam trong 20 ngày đầu năm 2023
Gần 1,7 tỉ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam trong 20 ngày đầu năm 2023

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/1/2023, cả nước có 153 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,2 tỉ USD, tăng 48,5% về số dự án và tăng hơn 3,1 lần về số vốn cam kết so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, có 89 lượt dự án FDI đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm đạt gần 306,3 triệu USD (giảm 75,9% so với cùng kỳ); và 204 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 174,1 triệu USD (giảm 60,7% so với cùng kỳ).

Lũy kế 20 ngày đầu năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 1,69 tỉ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Vốn thực hiện của các dự án FDI ước đạt 1,35 tỉ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài tháng 1/2023 so với cùng kỳ năm 2022
Cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài tháng 1/2023 so với cùng kỳ năm 2022

Dòng vốn FDI chảy vào 17 ngành, lĩnh vực tại Việt Nam. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 1,34 tỉ USD, chiếm 79,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Ngành vận tải kho bãi đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 82,9 triệu USD. Tiếp theo lần lượt là các ngành xây dựng; hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt đạt hơn 63,7 triệu USD và gần 60,9 triệu USD.

Về đối tác đầu tư, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 813,9 triệu USD, chiếm 48,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 22,3% so với cùng kỳ 2022. Trung Quốc đứng thứ hai với gần 265,6 triệu USD. Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 148,8 triệu USD.

Trong tháng 1/2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 32 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bắc Giang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 791,9 triệu USD, chiếm gần 47% tổng vốn đầu tư đăng ký. TP.HCM xếp thứ hai với 50 dự án mới, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 179 triệu USD./.