EVN đang hoàn chỉnh phương án giá bán lẻ điện bình quân

Cục điều tiết điện lực – Bộ Công Thương đã làm việc và đang đôn đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), hoàn chỉnh phương án tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2016 – 2018, để Cục thẩm định và báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
EVN đang hoàn chỉnh phương án giá bán lẻ điện bình quân

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Cục Điểu Tiết điện lực - Bộ Công Thương, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực cho biết, năm 2015, Cục điều tiết điện lực đã thực hiện chỉ đạo, tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường phát điện cạnh tranh. 

Hàng tháng họp giao ban vận hành hệ thống điện và thị trường phát điện cạnh tranh với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty Mua bán điện và các đơn vị phát điện, qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Trong công tác điều tiết giá điện, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực cho biết đã thẩm định phương án điều chỉnh giá điện do EVN trình, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 16 tháng 3 năm 2015 (Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày12/3/2015).

Cùng với đó, kiểm tra phương án giá điện và Hợp đồng mua bán điện của một số đơn vị phát điện. Chủ trì Tổ công tác liên ngành để tổ chức kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 của EVN và đã hoàn thành Báo cáo kết quả kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 của EVN để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, thông qua.

Cũng theo ông Anh Tuấn, Cục điều tiết điện lực đã làm việc và đang đôn đốc EVN hoàn chỉnh phương án tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2016-2018, để Cục thẩm định và báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo VnMedia